256 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chợ Búng, 174 Thạnh Hòa A, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương